Leverandørforhandlinger
Vi ved, at det kan være svært at overdrage ansvaret for leverandørforhandlinger til andre, men det er et ansvar vi er helt bevidste om. I vil altid være den aktive del af forhandlingerne, så det er jeres aftale og jeres samarbejde med leverandørerne der er i centrum.

Vore forhandlere er rutinerede og kender markedet særdeles godt, hvilket giver den optimale grobund for at skabe de allerbedste resultater.

Det handler om at gøre jeres virksomhed endnu mere attraktiv at indgå aftaler med, og at skabe de bedste forudsætninger for et positivt samarbejde og udbytte for jer og leverandørerne.

Vi forestår hele processen fra indsamling af nødvendige data, mødeindkaldelser, forhandlingsmøder med jer og leverandørerne, indsamling og sammenligning af priser/betingelser og afrapportering til jer.

Dette skaber grundlaget for jeres beslutning om, hvilke leverandører, der ud fra en samlet vurdering på eksempelvis pris/betingelser/performance/relationer, I ønsker at samarbejde med fremadrettet og vi sørger endvidere for, at der bliver lavet en samhandelsaftale med de udvalgte.

For at tilsikre, at samarbejdet lever op til de aftalte parametre og den generelle udvikling i markedet, gennemfører vi en løbende kontrol af jeres leverandørers fakturering og afregning af aftaler.

Vi afholder løbende statusmøder med jer og leverandørerne, hvor samarbejdet med leverandørerne evalueres.

Endvidere skaber vi fokus på netop de ting, der vil være med til øge jeres indtjening, herunder sparring i forhold til optimering af interne processer og adfærd i samarbejdet med leverandørerne.
Skab en bedre bundlinje
Vi har årtiers erfaring med forretningsudvikling og strategioptimering. Skal vi også hjælpe dig?
FÅ EN DEMO